Diksiyon ve Spikerlik Eğitimi
3 Kasım 2020

Neden Tiyatro

Birbirlerine karşı sorumlu olan toplum uygar bir toplumdur. Tiyatro kültürel gelişmeyi sağlayan gizli güçlerden biridir. Öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır. Tiyatro, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce sağlar.

Tiyatro insana kendi anadilinde duygularını daha rahat ifade etmeyi, entegre olmayı, doğru nefes alıp sesini doğru kullanmayı, iyi bir diksiyona iyi bir Türkçeye sahip olmayı, bireyin kendini tanımasını, özgüveni, yaratıcılığı, grup bilincini, topluluk içinde konuşmayı, sosyal gelişimi, iletişim becerilerini, sanat anlayışı ve sanat ruhunu, hayal gücünü, empati becerisini, sosyal ve psikolojik duyarlılığını, toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu, düşünceyi eyleme sokma yeteneğini, düşünerek, yorumlayarak okumayı, vücut dilini kullanma becerisini ve çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar.

Maya Kult Verein olarak açtığımız tiyatro kurslarındaki amacımız; ülkemiz vatandaşlarının kendi kültürlerini yaşayabilecekleri, kendilerini rahat ifade edebilme özgürlüğünü elde edebilecekleri, gelişme ve öğrenme süreçlerini birlikte atlatabilecekleri ve entegre süreçlerini hızlandırabilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Derslerimiz Türkçe dilinde olup ortak dilimizi geliştirmekte fayda sağlayacağı gibi kültür seviyelerini de yükseğe taşıma amacı da gütmektedir.

Çocuklarla Drama

Drama hayatın provasıdır. Ezbere dayalı eğitim sistemine karşı geliştirilen "Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme’’ anlamını taşır. Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirirken eğitmek ve öğretmektir.

Drama çocuğun kendisini tanımasını, özsaygıyı, öz sevgiyi, öz güveni, hayal gücü ve yaratıcılığını, dil becerisini geliştirmeyi, sosyalleşmesini, iletişim becerisini, grup bilincini ve en önemlisi de empati yapma becerisini geliştirir.

Kadınlar Grubu

Karma gruplarımız dışında sadece kadınlarla çalıştığımız bir tiyatro grubumuz da bulunmaktadır. Ev hanımı ya da her hangi bir meslek sahibi kadınların bulunduğu grubun amacı; İçlerinde ukde kalmış ve sahneye çıkma hevesleri sönmeye yüz tutmuş kişilerde, o hevesi yeniden canlandırmak ve birlikte grup bilincini oluşturup eğlenirken hayata karşı bakış açılarını bir nebze olsun diri tutmaktır.

Ercan TULUNAY
TiYATRO VE DRAMA EĞİTMENİ